Skip to main content

Na maanden van online lessen, gaan we volgende week dan eindelijk weer van start met onze fysieke Nederlandse taallessen. Wij kijken erg uit naar de start van de cursus en naar het oude vertrouwde contact met de deelnemers. 

Onze Nederlandse taallessen worden verzorgd door een team van professionele taaldocenten. De lessen zijn op vier locaties te volgen:

  • Feijenoord: Wijkgebouw Het Klooster
  • Centrum: Gebouw De Heuvel
  • Oude Noorden: Sol/Mozaiek (deze groep is uitsluitend voor mannen)
  • Kralingen: Dock Berkelplein

Wat leer je in onze taalcursus?

In onze taalcursus staan vier thema’s centraal: Gezondheid, Ouderbetrokkenheid, Werk en Digitale vaardigheden.

Gezondheid: Het Nederlandse gezondheidssysteem is soms lastig te begrijpen. In veel landen mag je direct naar het ziekenhuis als je ergens last van hebt, in Nederland werkt dat natuurlijk heel anders. Alles gaat hier via verwijzingen vanuit de huisarts. Wij leggen uit hoe verzekeringen werken, wat je wel en niet zelf moet betalen, het verschil tussen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’ en hoe je online rekeningen kunt inzien en betalen.

Ouderbetrokkenheid: Elke ouder wil zijn/haar kind graag zo goed mogelijk helpen op school. Helpen met huiswerk, het 10-minutengesprek, een gesprek met het CJG. Hoe kan je dit doen als je de Nederlandse taal niet goed spreekt? We leggen ook uit hoe je als ouder meer betrokken kan zijn bij de school zelf, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten zoals feestcommissies, de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Ook gaan we in op het belang van voorlezen aan je kind. Voor de Corona crisis hadden we ook een uitstapje naar de bibliotheek op de planning staan, maar helaas kan dat nu even niet doorgaan.

Werk: Netwerken is erg belangrijk om een baan te krijgen, zowel offline als online netwerken. Dit kan best lastig zijn als je de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. Wij geven hierin tips en adviezen. Ook gaan we aan de slag met het schrijven van een sollicitatiebrief en CV. \

Digitale vaardigheden: Inloggen via DigiD en het online betalen van rekeningen is niet voor iedereen even makkelijk. Wij leggen het belang hiervan uit en werken aan je digitale vaardigheden.

Ben of ken je iemand die interesse heeft?

Onze Feijenoord groep is inmiddels bijna vol, maar in de overige groepen hebben we nog best veel plekken vrij. Wil je meedoen of ken je iemand die mee wil doen? Stuur dan een e-mail naar Berdien Muller via b.muller@meandsociety.com of app haar op 06-51995807.