Skip to main content

Vorig jaar is de stichting me & society gestart met het project Connect: het Rotterdamse Netwerk Vluchtelingen. In dit project faciliteerden en ondersteunden we een achttal vluchtelingenorganisaties, zodat deze zelforganisaties hun brugfunctie tussen hun achterban/gemeenschap en de maatschappelijke instellingen konden versterken.

Door dit project is er een netwerk ontstaan, waarbij de zelforganisaties en verschillende maatschappelijke organisaties en instellingen elkaar (beter) hebben leren kennen. De sleutelpersonen van de zelforganisaties konden door het delen van ervaringen van elkaar leren. De maatschappelijke organisaties en instellingen hebben hun kennis rondom bepaalde problematiek met de sleutelpersonen kunnen delen, maar hebben ook van de ervaringen van de sleutelpersonen geleerd.

De gemeente Rotterdam vindt de rol van de sleutelpersonen en het netwerk dat we opbouwen zeer waardevol. Daarom gaan we ook dit jaar door met het project en kunnen we werken aan een nog sterker netwerk, met meer zelforganisaties, meer kennis, waardoor no g meer Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond geholpen kunnen worden.

 

 

Behalve kennisdeling met de verschillende maatschappelijke instellingen en organisaties zullen de zelforganisaties dit jaar, net als vorig jaar, themabijeenkomsten organiseren voor hun achterban over diverse (taboe-)onderwerpen. Deze onderwerpen sluiten aan op de behoefte van de achterban en op het gemeentelijke integratiebeleid. Ook houden de sleutelpersonen wekelijks spreekuren voor diverse vragen van hun achterban. Door de (telkens uitbreidende) kennis binnen het netwerk, kunnen de sleutelpersonen steeds beter doorverwijzen en hun achterban goed helpen bij al hun problemen en vragen.

Wit u meer informatie over Connect? Neemt u dan een kijkje op de projectpagina van Connect of neem contact op met Elsbeth Hamberg via e.hamberg@meandsociety.com