Skip to main content

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een diepgewortelde praktijk die de lichamelijke en geestelijke gezondheid van miljoenen vrouwen en meisjes wereldwijd schaadt. Deze schadelijke traditie heeft verwoestende gevolgen en staat in directe strijd met fundamentele mensenrechten. Dit artikel onderzoekt wat VGV precies inhoudt en werpt een licht op de omvang van deze problematiek.

Wat is vrouwelijke genitale verminking?

Vrouwelijke genitale verminking, ook wel bekend als vrouwelijke genitale besnijdenis, omvat verschillende procedures die de uitwendige delen van het vrouwelijke geslachtsorgaan gedeeltelijk of volledig verwijderen, of anderszins verminken, zonder medische noodzaak. Deze praktijk wordt doorgaans uitgevoerd op meisjes vóór de puberteit, hoewel het in sommige gevallen ook op oudere leeftijd kan plaatsvinden.

De procedures variëren in ernst. Sommige vormen omvatten enkel het verwijderen van een deel van de clitoris, terwijl andere de verwijdering van de clitoris en de schaamlippen inhouden, gevolgd door het aan elkaar hechten van de overgebleven huid, waardoor slechts een kleine opening resteert. Dit laatste type, bekend als infibulatie, is uitermate ingrijpend en resulteert in ernstige gezondheidsrisico’s.

Hoe vaak komt vrouwelijke genitale verminking voor?

VGV blijft een verontrustend wijdverbreid probleem. Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes getroffen door VGV. Deze cijfers zijn alarmerend en benadrukken de noodzaak van dringende actie om deze praktijk te bestrijden.

De prevalentie van VGV varieert sterk van regio tot regio. Het komt voornamelijk voor in delen van Afrika, het Midden-Oosten en enkele Aziatische landen. Landen zoals Somalië, Soedan, Eritrea, en Egypte kennen een hoge prevalentie van VGV, waar percentages vaak boven de 90% liggen in sommige gemeenschappen.

  • Somalië: Somalië heeft een van de hoogste prevalentiecijfers van VGV ter wereld. Ongeveer 98% van de vrouwen en meisjes in Somalië heeft de procedure ondergaan.
  • Eritrea: VGV is ook wijdverspreid in Eritrea, waar naar schatting rond de 89% van de vrouwen en meisjes besneden is.
  • Soedan: In Soedan heeft ongeveer 87% van de vrouwen en meisjes VGV ondergaan.
  • Djibouti: Ongeveer 93% van de vrouwen en meisjes in Djibouti heeft VGV ervaren.
  • Egypte: Hoewel het totale percentage besneden vrouwen in Egypte lager is, is het land dichtbevolkt en heeft het een van de grootste aantallen besneden vrouwen ter wereld.
  • Guinee: Ongeveer 97% van de vrouwen en meisjes in Guinee heeft VGV ondergaan.
  • Sierra Leone: Ongeveer 90% van de vrouwen en meisjes in Sierra Leone heeft VGV ervaren.
  • Mali: Ongeveer 89% van de vrouwen en meisjes in Mali heeft VGV ondergaan.
  • Jemen: In Jemen is de prevalentie van VGV ook hoog, met naar schatting ongeveer 23% van de vrouwen en meisjes die besneden zijn.

Het is belangrijk op te merken dat de prevalentie van VGV kan variëren binnen landen en tussen verschillende gemeenschappen. Binnen deze landen kunnen er ook aanzienlijke regionale verschillen zijn in de prevalentie van VGV.

Redenen achter Vrouwelijke Genitale Verminking

De redenen achter VGV zijn complex en omvatten sociale, culturele en economische factoren. Vaak wordt de praktijk uitgevoerd vanuit diepgewortelde tradities en misvattingen over vrouwelijke seksualiteit en reinheid. Sommige gemeenschappen geloven dat VGV een voorwaarde is voor het huwelijk en de sociale acceptatie van vrouwen. Dit kan leiden tot sociale druk en stigmatisering voor vrouwen die niet zijn besneden.

Bovendien kan economische afhankelijkheid en gebrek aan onderwijs bijdragen aan het voortbestaan van VGV. In sommige gemeenschappen wordt besnijdenis gezien als een overgangsrite naar volwassenheid en kan het deel uitmaken van een meisje haar weg naar een betere toekomst, zoals een huwelijk met een goede bruidsschat.

 

 

De Gevolgen van Vrouwelijke Genitale Verminking

De gevolgen van VGV zijn diepgaand en verwoestend. Op fysiek niveau kunnen vrouwen die het slachtoffer zijn van VGV te maken krijgen met chronische pijn, urinaire problemen, ernstige bloedingen en infecties. Tijdens de bevalling kan VGV ernstige complicaties veroorzaken, met mogelijk fatale gevolgen voor zowel moeder als kind.

Psychologisch gezien kan VGV leiden tot ernstige traumatische ervaringen, angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het beïnvloedt ook de seksuele gezondheid en intimiteit van vrouwen, waardoor de kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast.

Het taboe rondom Vrouwelijke Genitale Verminking

Het taboe rondom het bespreken van ervaringen rondom vrouwelijke genitale verminking heeft verschillende diepgewortelde oorzaken. In veel gemeenschappen waar VGV voorkomt, wordt het gezien als een diepgewortelde culturele traditie. Het bespreken van VGV kan als een directe uitdaging van deze tradities worden gezien en kan daarom als ongepast of zelfs beledigend worden beschouwd.

Vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van VGV kunnen zich vaak schamen voor hun ervaring en het gevoel hebben dat ze geïsoleerd zijn. Ze kunnen vrezen voor sociale afwijzing of stigmatisering als ze openlijk over hun ervaringen praten. Het taboe rondom VGV kan voortkomen uit diepgewortelde overtuigingen over vrouwelijke seksualiteit en kuisheid. Het praten over de gevolgen van VGV kan als ongemakkelijk of zelfs als ongepast worden beschouwd in samenlevingen waar seksualiteit vaak als privé en gevoelig wordt beschouwd.

In sommige gemeenschappen kan het bespreken van VGV leiden tot ernstige repercussies voor degenen die het ter sprake brengen. Dit kan variëren van sociale uitsluiting tot zelfs fysiek gevaar. Ook heb gebrek aan kennis en begrip over VGV kan bijdragen aan het taboe. Mensen kunnen terughoudend zijn om over iets te praten waar ze weinig van afweten of waar ze mogelijk verkeerde aannames over hebben.

Mannen spelen vaak een cruciale rol in gemeenschappen waar VGV voorkomt. Zij kunnen in traditionele machtsstructuren degenen zijn die beslissingen nemen over de besnijdenis van vrouwen en meisjes. Dit kan een belemmering vormen voor open gesprekken over dit onderwerp.

Als mensen niet op de hoogte zijn van de ernstige gevolgen van VGV, kunnen ze terughoudend zijn om erover te praten. Het vergroten van de bewustwording en het verstrekken van educatie is dan ook cruciaal om het taboe te doorbreken.

Het doorbreken van het taboe rondom VGV is echter van essentieel belang om de praktijk aan te pakken en vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van VGV te ondersteunen. Het biedt een platform voor slachtoffers om hun verhalen te delen, vermindert de stigma’s en draagt bij aan het creëren van bewustzijn en begrip over deze ernstige schending van de mensenrechten.

 

Waarom is het belangrijk om dit taboe te doorbreken?

Het is belangrijk om het taboe rondom vrouwelijke genitale verminking (VGV) te doorbreken om verschillende redenen:

Mensenrechten en Zelfbeschikking
VGV is een schending van de mensenrechten en een ernstige vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes. Alle individuen hebben het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking over hun eigen lichaam.

Fysieke en Psychologische Gezondheid
VGV kan ernstige fysieke en psychologische gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder pijn, infecties, moeilijkheden bij urineren en menstruatie, complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling, en langdurige trauma’s.

Seksuele Gezondheid en Intimiteit
VGV kan leiden tot ernstige problemen met betrekking tot seksuele gezondheid en intimiteit. Dit kan zowel fysieke ongemakken als psychologische trauma’s omvatten.

Onderwijs en Economische Empowerment
Meisjes die het slachtoffer worden van VGV hebben vaak een verhoogd risico op schooluitval en hebben beperktere toegang tot onderwijs. Dit heeft op lange termijn negatieve gevolgen voor hun economische empowerment en zelfstandigheid.

Culturele Sensitiviteit en Bewustwording
Het doorbreken van het taboe rondom VGV helpt om een cultureel gevoelige dialoog te voeren. Dit kan helpen bij het overbruggen van culturele verschillen en het bevorderen van begrip.

Preventie en Bestrijding
Door het taboe te doorbreken kunnen gemeenschappen en overheden beter samenwerken om VGV te voorkomen en aan te pakken. Dit omvat voorlichting, wetgeving en het bieden van ondersteuning aan slachtoffers.

Internationale Samenwerking
Het doorbreken van het taboe bevordert internationale samenwerking en uitwisseling van best practices om VGV wereldwijd te bestrijden.

Positieve Verandering in Gemeenschappen
Wanneer het taboe wordt doorbroken, kunnen er positieve veranderingen plaatsvinden binnen gemeenschappen. Dit kan leiden tot een grotere nadruk op de bescherming van de rechten en het welzijn van vrouwen en meisjes.

 

Vrouwelijke genitale verminking is een ernstige schending van de mensenrechten die de gezondheid en het welzijn van miljoenen vrouwen en meisjes wereldwijd bedreigt. Het doorbreken van het taboe rondom VGV en het actief aanpakken van deze praktijk is van cruciaal belang om de rechten en de waardigheid van vrouwen te waarborgen. Het vergt een gezamenlijke inspanning van gemeenschappen, overheden en organisaties om deze schadelijke traditie uit te bannen en een wereld te creëren waar vrouwen vrij zijn van VGV en kunnen leven met volledige autonomie over hun eigen lichaam.