Skip to main content

Op donderdag 20 september zijn de ECHO Awards 2018 uitgereikt, een landelijke stimuleringsprijs voor excellent talent met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs. De avond stond in het teken van de kracht van diversiteit. Met erkenning voor de spanning die het huidig maatschappelijk debat met zich kan meebrengen, werd ook de slag gemaakt naar de vernieuwing en winst die een multiculturele samenleving oplevert.

Tijdens de ceremonie, die gehost werd door Loyens & Loeff, werden vier studenten onderscheiden in de categorie ECHO Award hbo, ECHO Award wo en Bèta Techniek Award. Daarnaast werd voor het eerst de Loyens & Loeff Law & Tax Award uitgereikt. De winnaars werden bekend gemaakt door Minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven.

Winnaar ECHO Award hbo: Deniz Dibooglu

Deniz heeft Human Resource Management gestudeerd aan De Haagse Hogeschool. Hij ondersteunt studenten met een migratieachtergrond bij het vinden van een leer- en afstudeerplek. Daarnaast ondersteunt hij als mentor studenten bij het behalen van de propedeuse. Ook denkt hij mee bij Me & Society, een stichting die zich richt op het versterken van de participatie van bepaalde groepen in de samenleving. Momenteel is hij vooral op social media actief onder de naam CareVlogs. Hier heeft hij veel volgers van verschillende achtergronden. Deniz is begonnen met CareVlogs om het beeld van niet-westerse “treitervloggers” te ontkrachten. Zo probeert hij vooral een positief voorbeeld te zijn.

Het juryrapport meldt: “De jury was geraakt door de artistieke voordracht van Deniz. Hiermee heeft hij gedemonstreerd hoe hij op een authentieke en hedendaagse manier invulling kan geven aan het agenderen van maatschappelijke thema’s. Hij weet social media op een interessante manier te benutten om zijn boodschap uit te dragen en doet dat op een wijze die natuurlijk en verbindend is. Deniz toont kracht door kleine en concrete stappen te zetten om een grote visie te bereiken.”

Bron: http://echo-net.nl/2018/09/21/winnaars-echo-award-2018/