Haar leven? Haar lot?

Ondanks de dalende trend van het aantal tienermoederschappen in Nederland, bestaat er een groep meisjes uit diverse gemeenschappen, die voor veel hulpverleners onbereikbaar zijn: Vluchtelingen, Hindoestanen en Moslims.

Het komt nog regelmatig voor, dat deze meiden jong trouwen en voor hun twintigste een gezin stichten. Deze meiden doen nauwelijks een beroep op de hulpverleningsinstanties, omdat ze relatief geïsoleerd binnen de familie leven. De zwangerschap is meestal bewust en de meiden zijn bewust bezig met gezinsplanning.

Deze doelgroep blijft over het algemeen buiten beeld in de hulpverlening en in de diverse projecten, die bestaan voor tienermoeders. Om deze reden gaan wij van start met een project, dat specifiek op deze groep tienermeiden is gericht. Het doel van het project is enerzijds het bewust maken van tienermeiden van de verschillende toekomstperspectieven, die zij hebben. Dit gebeurt door het houden van 4 dialoogbijeenkomsten in verschillende steden. Anderzijds zullen wij een methodiek ontwikkelen voor jeugdhulpverleners, onderwijsinstellingen en beleidmakers, zodat zij in de toekomst op doeltreffende wijze ondersteuning kunnen bieden aan deze specifieke doelgroep.

Er is een digitale versie van het boek Haar leven? Haar lot? beschikbaar. Heeft u hierin interesse? Stuurt u dan een e-mail naar info@meandsociety.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan ook via bovengenoemd e-mailadres contact met ons op.